Gazeta Horyniecka - Logo

GAZETAGAZETAHORYNIECKAHORYNIECKA(GH)(GH)

To czasopismo lokalne wydawane od 2005r. przez nasze Stowarzyszenie. Ukazuje się nieregularnie.

 

Redakcja GH:

Redaktor naczelny - Paweł Rydzewski
Redakcja - Marian Szymański, Mariusz Lewko, Krzysztof Woźny


Skład gazety - Krzysztof Banaszak

Druk: Drukarnia Kolor-Druk Jarosław


Kontakt z redakcją:

mail: roztocze@gmx.com - redaktor naczelny (przesyłanie artykułów, uwag, sprostowań, ogłoszeń)
tel.: 506 128 979 - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej- Wydawcy Gazety Horynieckiej