Aktualność:Aktualność:

Wspomóż ratować bruśnieńską kamieniarkę - inf. o rachunku pomocniczym SPZH

17.09.2014 08:04 przez kris

Informujemy, że od dnia 16 września 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej posiada pomocniczy rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty na rewitalizację bruśnieńskich krzyży. Rachunek prowadzony jest przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oddział w Horyńcu-Zdroju.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
ul. Sobieskiego 4
37-620 Horyniec-Zdrój

Nr rachunku: PL 08 9101 1039 2002 2500 1469 0006

SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR

Wróć