JakJaknapisaćnapisaćdo Gazetydo GazetyHorynieckiej?Horynieckiej?

Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w stowarzyszeniu i redagowaniu Gazety Horynieckiej. Praca w stowarzyszeniu jest pracą społeczną, niedochodową.

Za pracę na rzecz naszej społeczności, opracowywane projekty i wnioski grantowe, za przygotowywane imprezy środowiskowe, akcje czy inne przedsięwzięcia nie otrzymujemy żadnej gratyfikacji. Również redagowanie, skład i wszelka praca związana z wydaniem gazety wykonywana jest przez zespół redakcyjny w ramach działalności społecznej. Każda zaś pozyskana złotówka wpłacana jest na konto stowarzyszenia i wykorzystywana na poniesienie opłat za druk gazety.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą społeczną, masz pomysły i chcesz je realizować na rzecz naszej społeczności, dołącz do ludzi, którzy tworzą krąg przyjaciół ziemi horynieckiej.

Kontakt z redakcją:
mail: gh@horyniec.net
tel.: 506 128 979 - redaktor techniczny